*Hotell Kurorten, 0515-43200
Logi
*Stugby och vandrarhem 0515-850 21
*Hotell S:t Olof 0515-107 28
*Motell Ålleberg 0515-173 30
*Skolsal (ca 200-400m från Odenhallen) 100 kr per pers och dygn.

 

*Hotel Falköping 0515-831 70
Frågor angående övernattning kan besvaras av Kristina Edsberg, kristina.edsberg.ke@gmail.com, 0705-882835
Nedanstående bokning av övernattning ska ske senast 1/3 i samband med anmälan.
Telefon 0702095356 Kjell
Brottar taxi : Vi kan erbjuda er brottartaxi 100kr/resa inom Falköping. Max 8 personer/körning